Nỗi ám ảnh khi những người chưa sử dụng dịch vụ hút bể phốt bao giờ bị qua mặt móc túi trắng trợn một cách tinh vi khiến bạn phải nôn tiền ra cho các đơn vị hút bể phốt lừa đảo.