Đánh giá của bạn về bài viết của chúng tôi

Công ty vệ sinh môi trường Tấn Phát luôn đặt quyền riêng tư và bảo mật thông tin của khách hàng lên hàng đầu. Do đó, chúng tôi xin cung cấp đến cho khách hàng chính sách bảo mật thông tin cá nhân của bạn khi sử dụng dịch vụ hút bể phốt tại công ty chúng tôi dưới đây.

Phạm vi áp dụng

Chính sách bảo mật của Tấn Phát sẽ áp dụng đối với các thông tin cá nhân của khách hàng, bao gồm tên công ty, địa chỉ liên hệ, mã số thuế, số điện thoại, email và hình thức dịch vụ sử dụng. Khi chúng tôi cần khách hàng cung cấp những thông tin này, Tấn Phát sẽ nêu rõ mục đích cụ thể.

Những thông tin cá nhân của khách hàng khi đã được Tấn Phát thu thập chỉ sử dụng hoàn toàn nội bộ trong công ty và cam đoan không cung cấp cho các bên thứ 3 hay đại lý của công ty. Trong trường hợp chúng tôi muốn gửi đến khách hàng thư cảm ơn, các thông tin khuyến mãi hay đơn xác nhận đặt dịch vụ, chúng tôi sẽ sử dụng những thông tin của bạn để liên hệ trực tiếp.

Mục đích sử dụng

Những thông tin mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi sẽ được Tấn Phát sử dụng để đưa ra phương án triển khai dịch vụ phù hợp, hỗ trợ giải các thắc mắc nhanh chóng cũng như ngăn chặn các thành viên giả mạo tài khoản của bạn trên trang web.

Thời gian lưu trữ

Thông tin cá nhân của khách hàng được cung cấp sẽ được lưu trữ cho đến khi nào kết thúc dịch vụ hoặc khách hàng yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

Về việc cung cấp cho đơn vị khác

Trong trường hợp Tấn Phát sử dụng một đơn vị nào khác để cung cấp dịch vụ cho khách hàng, chúng tôi sẽ trao đổi thông tin cá nhân của bạn đến các đơn vị này. Tuy nhiên, khách hàng vẫn có thể hoàn toàn yên tâm bởi chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân cho bất kỳ mục đích nào khác và hoàn toàn tuân theo quy định về bảo mật.

Cam kết bảo mật

Công ty môi trường Tấn Phát cam kết sẽ không chia sẻ thông tin của khách hàng cho bất kỳ một đơn vị nào khác, ngoại trừ những đơn vị có liên quan đến việc chúng tôi cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Công ty chúng tôi cam kết sẽ tuân thủ hoàn toàn theo các Đạo luật bảo mật và Nguyên tắc bảo mật của quốc gia.

Về trường hợp quy định thay đổi

Những quy định về chính sách bảo mật trên của chúng tôi có thể thay đổi bằng việc bổ sung hoặc loại bỏ một số phần nội dung mà không báo trước. Trong trường hợp đó, Tấn Phát cũng sẽ cố gắng thông báo về những thay đổi này qua email mà khách hàng đã cung cấp.